Fysieke fitheid en fysieke activiteit bij kinderen (6-18 jaar) met brandwonden

VSBN: dr. ME van Baar, dr. NEE van Loey, dr. GIJM Beerthuizen, dr. MK Nieuwenhuis, prof. dr. E Middelkoop
Kinderbewegingscentrum, WKZ, UMC Utrecht: dr. T Takken, dr. J van der Net
Instituut voor Bewegingswetenschappen, UMC Groningen: LM Disseldorp MSc, dr. LJ Mouton, prof. dr. LHV van der Woude

Doel van dit project

Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de fysieke fitheid en de fysieke activiteit bij kinderen (6-18 jaar) met brandwonden van tenminste 10% van het totaal lichaamsoppervlak. De informatie over eventuele achterstanden op bepaalde vlakken vormt een wetenschappelijke onderbouwing voor het ontwikkelen en verbeteren van revalidatie, gericht op het fysieke functioneren na brandwonden. Primaire uitkomstmaat is aeroob inspanningsvermogen (VO2peak (ml/min)). Bij aanvang van dit project in december 2011 is begonnen met het oefenen van het afnemen van inspanningstesten en het schrijven van de Ā METC aanvraag.

Dit project wordt gefinancierd door de Nederlandse Brandwondenstichting