Jeuk bij brandwondpatienten: Standard Treatment Or topical doxepin against Pruritus in burn patients

(STOP-trial)

Drs. H Kuipers, dr. J Prins, drs. GH van Ramshorst, dr. W Tuinebreijer, drs. MJ Hop, dr. NEE van Loey, dr. ME van Baar, dr. MK Nieuwenhuis, prof. dr. E Middelkoop, prof dr. RS Breederveld

Doel van het project

Jeuk is één van de meest vervelende fysieke klachten bij patiënten met brandwonden. De huidige behandelvormen; zalf, drukkleding en/of ant-histamine zijn vaak niet afdoende. Doel van deze trial is vaststellen van de effectiviteit van behandeling van jeuk met Doxepine crème ten opzichte van de standaard behandeling in een multicentre, dubbelblind gerandomiseerde en gecontroleerde studie. Deze trial is onderdeel van een uitgebreid project m.b.t. jeuk bij patiënten met brandwonden (zie ook programma psychosociaal en gedragswetenschappelijk onderzoek). In 2011 is begonnen met de voorbereidingen van deze trial.

Dit project wordt gefinancierd door de Nederlandse Brandwondenstichting