Cellulaire processen bij mechanische belasting: een in vitro model voor het testen van spalkstrategieën

Dr. ir. TH Smit, dr. MMW Ulrich, prof. dr. E Middelkoop, M Paalman, prof. dr. PPM van Zuijlen, dr. MK Nieuwenhuis, dr. MCLG Gouverneur

Doel van het project

In de kliniek wordt vaak een spalk toegepast om contracties blij littekens te voorkomen. In dit project wordt geprobeerd een in vitro experiment op te zetten om het effect op de cellulaire processen van verschillende spalk en rek strategieën te onderzoeken. Het doel is om beter te bepalen wanneer er gestart moet worden met spalken en welke methode van spalken hiervoor het meest geschikt is. In samenwerking met het VUmc is de Biaxial Skin Stetcher (BiSkis) ontwikkeld. Dit apparaat is in staat om kracht uit te oefenen op stukjes huid, waarbij er gevarieerd kan worden in kracht, tijd en dynamiek. De BisKis wordt nu verder geoptimaliseerd voor dit project. Gelijktijdig wordt een experiment opgezet waarbij huidcellen, gezaaid in kunsthuid worden blootgesteld aan statische en dynamische stress in een ander innovatief systeem, de mechanoculture.

 

Dit project wordt gefinancierd door de Nederlandse Brandwondenstichting