Epidemiologie en Registratie

Doel

  • Implenteren, consolideren en verdere ontwikkeling van het gezamenlijke registratie systeem R3
  • Inzicht krijgen in de epidemiologie van brandwonden in het algemeen en vaststellen van risico-groepen. Gebaseerd op de historische data van de Nederlandse brandwondencentra
  • Ontwikkelen van methodes voor economische evaluatie in brandwondenzorg
  • Inzicht krijgen in kosten-effectiviteit van verschillende behandelingen in de brandwondenzorg
  • Ontwikkelen van evidence-based klinische richtlijnen voor de brandwondenzorg

Registratie

De afgelopen jaren is er gewerkt aan een uniform brandwond-specifieke database op te zetten voor het opzetten van epidemiologische studies binnen de brandwondenzorg. In de drie brandwondencentra is een registratiesysteem ontwikkeld genaamd R3. Dit systeem is januari 2009 ingevoerd in de brandwondencentra.

De huidige versie van R3 bevat alle essentiele informatie over brandwondpatiënten, de behandeling en het resultaat van de behandeling. In een volgende versie zal ook data worden toegevoegd over de mogelijke reconstructieve behandelingen van patiënten. Aanpassing en uitbreiding van de database gebeurt in nauw overleg met de gebruikers zodat het systeem up-to-date blijft met de ontwikkelingen in de brandwondenzorg en om een betere vergelijkingen te kunnen met maken met de internationale databases.

Epidemiologie

In 2008 zijn de databases van de drie Nederlandse brandwondencentra samengevoegd. Hierdoor kon een beeld gevormd worden van de  brandwondpatiënten die werden opgenomen in de brandwondencentra.

Met deze database kan een overzicht gemaakt worden van de epidemiologie van de brandwond ongevallen over de afgelopen 20 jaar in Nederland. Verder kunnen er aan de hand van deze gegevens specifieke risisco-groepen worden geïdentificeerd.

Kosten-effectiviteits studies

Het doel is om op termijn een onderzoek op te zetten getiteld: economische evualatie van brandwondenzorg.

Recent is gestart met het verzamelen van data voor een kosten-effectiviteits analyse van een multi-center onderzoek dat in vier brandwondencentra wordt uitgevoerd. In dit onderzoek wordt bekeken of het gebruik van een huidsubstituut, Matriderm, al dan niet in combinatie met vacuumtherapie betere resultaten oplevert dan het gebruik van de gouden standaard behandeling waarbij alleen autologe huid wordt gebruikt.
In een volgende studie zal de diagnostiek waarbij Laser-Doppler imaging wordt gebruikt om de diepte van de brandwond te bepalen worden gevalueerd.

Deze studies worden in nauwe samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum