Publications

Given the very high output in 2011, our challenge for 2012 was to keep this high level, both in terms of quantity and quality. I am proud to say that indeed we managed to maintain this high level: 33 papers were published in a scientific Journal with an Impact Factor in 2011, 32 were published in 2012. These 32 papers were published in 19 different journals with an Impact Factor, comprising 21 areas of research. These 21 areas had a median Impact Factor of 1,69. Our median Impact Factor was 2,14 on the 2012 publications. Fifteen out of 19 the journals in which we published could be attributed to the top 1/3 of the relevant area, and 11/19 could be attributed to the top 25% of the relevant scientific area. June 6, 2013 Prof. Dr. Esther Middelkoop Research Director Association of Dutch Burn Centres

List of publications

A list of scientific papers can be found on Google Scholar, click on the following link Publications of ADBC

Publicaties

Op basis van de resultaten van 2011, was het een uitdaging om in 2012 hetzelfde hoge niveau aan te houden voor zowel het aantal publicaties als de kwaliteit ervan. Trots kunnen we melden dat we dit in 2012 hebben continueren. In 2011 publiceerden we 33 artikelen in een vaktijdschrift met een impactfactor, 2012 telde 32 artikelen. De 32 artikelen verschenen in 19 verschillende vaktijdschriften, overeenkomstig met 21 vakgebieden van onderzoek. De mediaan van Imapct Factor van deze gebieden lag op 1,69. Onze mediaan lag in 2012 op 2,14. Voor 15 van de 19 vaktijdschriften geldt dat ze behoren tot de top 3 van hun vakgebied en 11 van de 19 vaktijdschriften behoort tot de 25% binnen hun vakgebied. June 6, 2013 Prof. Dr. Esther Middelkoop Research Director Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Overzicht Publicaties

Een overzicht van wetenschappelijke publicaties is terug te vinden op Google Scholar via deze link: Publicaties van VSBN

Richtlijn Eerste Opvang bij Brandwondpatiënten

Deze richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Brandwondenacademie en de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland in samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting en het CBO. De richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Deze richtlijn kunt u hier downloaden. Richtlijn Eerste opvang bij brandwondpatiënten

Als u ondersteuning nodig heeft bij de implementatie van de richtlijn, door bijvoorbeeld presentaties, publicaties en verwerking in protocollen, kunt u contact opnemen met Kees Hoogewerf via khoogewerf@brandwondenstichting.nl. We kunnen dan samen kijken op welke wijze wij u kunnen ondersteunen.