Stage bij de VSBN

Het is mogelijk om stage te lopen bij de VSBN voor zowel HBO als Universitaire studenten. Ben je geïnteresseerd in een stage bij de VSBN, kijk dan even bij de stageopdrachten waarvoor we nu studenten zoeken.

Preklinische stage mogelijkheden

Een probleem van grote urgentie in de brandwondenzorg is het littekenprobleem. Met de huidige stand van intensive care medicine kunnen patiënten in veel gevallen ook ernstige verbrandingen overleven, echter de kwaliteit van (over)leving wordt ernstig aangetast door het gebrek aan kwaliteit van de wondgenezing. Doelstelling voor het onderzoek op lange termijn is dan ook de kwaliteit van de genezing te verbeteren. Gezien de complexiteit van dit probleem is een aanpak langs verschillende wegen noodzakelijk:

Preklinisch onderzoek zal moeten leiden tot de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en van ’tissue engineered’ huid. Dit houdt in dat huidvervangende materialen getest worden, al dan niet in combinatie met verschillende celtypen (in veel gevallen uiteindelijk afkomstig van de patiënt zelf). Voor beide gebieden is vrij basaal onderzoek noodzakelijk naar celeigenschappen, beïnvloeding daarvan, ontwikkeling van wondmodellen en testen van materialen. Uiteindelijk zal de in het laboratorium ontwikkelde behandelmethoden en ’tissue engineered’ huid klinisch getest worden op patiënten met brandwonden en patiënten die plastisch chirurgische correcties moeten ondergaan.

De overlevingskansen van slachtoffers met ernstige brandwonden zijn de laatste decennia aanzienlijk verbeterd. Door de verbeteringen in onder andere hygiëne, voeding, shockbeleid en de behandelings- en operatie-technieken wordt het aantal te behandelen patiënten met zeer grote en diepe brandwonden in verhouding steeds groter. Als gevolg hiervan neemt het aantal patiënten met ernstige littekens ook toe. Een aantal factoren lijkt bepalend te zijn voor de vorming van vaak invaliderende littekens, zoals de diepte en de locatie van de wond en een overmatige ontstekingsreactie (eventueel als gevolg van infectie). Bovendien kunnen patiënten met groot verbrand lichaamsoppervlak te maken hebben met gebrek aan intacte huid zodat de mogelijkheid om de patiënt te transplanteren met eigen huid beperkt wordt.

Het preklinisch onderzoek van de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland richt zich op een aantal gebieden van wondgenezing: regulatie van de ontstekingsreactie, modulatie van littekenvorming, pathofysiologie van verschillende brandwonden en de ontwikkeling van allogene/autologe huidsubstituten. Verder wordt er aandacht besteed aan fundamenteel onderzoek en wordt er getracht de cellulaire en moleculaire mechanismen van wondgenezing en littekenvorming te ontrafelen. Door inzicht te krijgen in de processen die leiden tot littekenvorming kunnen nieuwe behandelmethoden ontwikkeld worden waardoor littekenvorming verminderd of eventueel voorkomen kan worden.
Bovendien is het inzicht in de processen die leiden tot een normaal functionerende huid van belang bij het construeren van optimale huidvervangers. Het doel van het preklinisch onderzoek is het verkrijgen van kennis om strategieën te ontwikkelen voor de verbetering van wondgenezing en het voorkomen van littekenvorming en deze strategieën vervolgens te toetsen op hun effect.