Stageprojecten VSBN

Hieronder staan in het kort de projecten omschreven waarvoor we op dit moment stagiaires zoeken. Voor meer informatie kun je mailen naar de desbetreffende contactpersoon.

Optimalisatie van het ex vivo brandwondmodel
In 2008 is door de VSBN een ex vivo brandwondmodel ontwikkeld, hierbij wordt er een brandwond aangebracht op een gezond stukje humane huid. Door een optimale kweekconditie is deze beschadigde huid in staat om zich te herstellen. De opperhuid (epidermis) zal terug groeien en zichzelf herstellen. Door de optimale kweekcondities zijn we in staat deze genezing tot 3 weken in de tijd te volgen. Inmiddels is er veel ervaring opgedaan met dit model en wordt deze voor meerdere soorten experimenten ingezet. De volgende stap is echter om het model te optimaliseren en om variaties op het model te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van ontstekingscellen, andere wondtypes (excisiewonden of schaafwonden) of het testen van experimentele topicale middelen (zalfjes/crèmes).

Aanvang stage: Deze stageplaats is bezet tot en met mei 2018.

Stage duur: 5-9 maanden

Contact: Marcel Vlig, 0251-275502 of mail mvlig@burns.nl

Ontwikkeling/stimuleren van haargroei in litteken
Een belangrijk kenmerk van littekens is dat er geen haar op terug groeit en dat ook andere structuren (zoals zweetklieren, talgklieren) ontbreken. Dit kan grote problemen geven voor de patiënt. Bij de VSBN is in 2017 een project gestart om de ontwikkeling en groei van haren te onderzoeken en om te bekijken op welke wijze dit mogelijk klinisch toegepast kan worden bij patiënten om weer haar terug te laten groeien op littekens. Tijdens dit project zal de haargroei in vitro onderzocht gaan worden en wordt met behulp van immunohistochemische technieken de haargroei in biopten zichtbaar gemaakt.

Aanvang stage: Deze stageplaats is bezet tot en met mei 2018.

Duur stage: 5-9 maanden

Contact: Marcel Vlig, 0251-275502 of mail mvlig@burns.nl

Ontwikkelen en testen van antimicrobiële technieken
Kolonisatie en infectie met bacteriën zijn een groot probleem binnen de brandwondenzorg. De toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica heeft ervoor gezorgd dat het ontwikkelen van nieuwe antimicrobiële technieken een grote prioriteit heeft gekregen. Bij de VSBN lopen verschillende projecten die erop zijn gericht om bacteriën in wonden te bestrijden. Het doel is hierbij uiteraard dat de bacterie wordt bestreden, maar dat mag niet ten koste gaan van de wondgenezing. Omdat we bij de VSBN de beschikking hebben over een ex vivo brandwondenmodel, zijn we in staat om zowel de effectiviteit als de veiligheid van nieuwe technieken te testen en te optimaliseren. Er lopen op dit moment verschillende projecten waar stagiaires op ingezet kunnen worden.

Aanvang stage: Deze stageplaats is bezet tot en met januari 2018.

Duur stage: 5-9 maanden

Contact: Bouke Boekema, 0251-275503 of mail bboekema@burns.nl